Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2013

Lönesumman ökade med 1,9 procent under november-januari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under november-januari 1,9 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i januari ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,5 procent från året innan. Under november-januari för ett år sedan ökade lönesumman med 4,7 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2012-01/2013 och 11/2011-01/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2012-01/2013 och 11/2011-01/2012, % (TOL 2008)

Under november-januari ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med 1,6 procent från året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (6,4 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår lönesummaindexen till att använda basåret 2010=100.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/01/ktps_2013_01_2013-03-13_tie_001_sv.html