Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.10.2013

Lönesumman ökade med 1,2 procent under juni-augusti jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under juni-augusti 1,2 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i augusti ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,8 procent från året innan. Under juni-augusti för ett år sedan ökade lönesumman med 3,8 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 6-8/2013 och 6-8/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 6-8/2013 och 6-8/2012, % (TOL 2008)

Under juni-augusti ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin (-3,7 %) och privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (-0,2 %). Under den senaste tremånadersperioden stannade ökningen av lönesumman på under tre procent inom alla huvudnäringsgrenar, med undantag av lönesumman för privata hälsovårds- och socialtjänster, som ökade med 5,9 procent under juni-augusti från motsvarande period året innan.

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/08/ktps_2013_08_2013-10-11_tie_001_sv.html