Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2012 01-03/2012 04-06/2013 07-09/2013 09/2013
Hela ekonomin (A-X) 2,0 0,3 1,4 1,8 2,1
Industri (BCDE) -1,0 -2,5 -1,0 -1,7 -1,8
Byggverksamhet (F) 3,0 1,0 1,6 3,5 3,0
Handel (G) 2,5 1,5 0,0 2,2 2,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2,6 1,1 1,0 2,4 2,4
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,2 -2,4 5,2 1,5 1,8
Offentlig sektor (OPQ) 2,7 0,5 2,9 2,1 3,0
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 1,9 -0,4 0,1 -0,2 0,0
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,6 4,6 5,8 5,9 6,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/09/ktps_2013_09_2013-11-11_tau_001_sv.html