Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2013

Lönesumman ökade med 1,6 procent under augusti-oktober jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under augusti-oktober 1,6 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i oktober ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,8 procent från året innan. Under augusti-oktober för ett år sedan ökade lönesumman med 2,5 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 8-10/2013 och 8-10/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 8-10/2013 och 8-10/2012, % (TOL 2008)

Under augusti-oktober ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin (-2,2 %) och privata sektor som erbjuder utbildningstjänster, där ökningen stannade av. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (+6,0 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/10/ktps_2013_10_2013-12-11_tie_001_sv.html