Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2014 09-11/2014 12/14-02/15 03-05/2015 05/2015
A-X Hela ekonomin 0,3 0,8 0,8 2,1 -0,1
B-E Total industri -0,8 -0,1 -0,2 2,5 -4,4
F Byggverksamhet 0,3 0,5 2,0 3,7 -1,5
G Handel -0,2 0,4 0,0 0,8 0,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,9 1,4 1,9 3,1 2,3
K Finans- och försäkringsverksamhet -1,8 0,4 0,7 2,2 2,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,9 0,4 0,2 0,0 -0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,2 2,8 3,4 3,9 2,3
OPQ Offentlig sektor 0,2 0,4 -0,2 0,9 0,2
Privat sektor 0,7 1,2 1,4 2,9 -0,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 2738, Leo Leinonen 029 551 3926 , palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/05/ktps_2015_05_2015-07-10_tau_001_sv.html