Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-08-11)
A-X Hela ekonomin 01/2015 0,9 0,1 -0,8
02/2015 1,3 0,4 -0,9
03/2015 3,3 2,5 -0,8
04/2015 4,1 3,4 -0,7
05/2015 -0,1 0,1 0,2
B-E Total industri 01/2015 -0,9 -1,1 -0,2
02/2015 -0,3 -0,7 -0,4
03/2015 5,0 4,5 -0,5
04/2015 7,2 6,9 -0,3
05/2015 -4,4 -4,5 -0,1
F Byggverksamhet 01/2015 3,0 0,8 -2,2
02/2015 3,9 1,7 -2,2
03/2015 5,0 3,5 -1,5
04/2015 9,9 8,8 -1,1
05/2015 -1,5 -1,0 0,5
G Handel 01/2015 0,3 -0,4 -0,7
02/2015 0,8 -0,1 -0,9
03/2015 0,9 0,1 -0,8
04/2015 2,0 0,8 -1,2
05/2015 0,4 1,2 0,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2015 2,3 0,7 -1,6
02/2015 3,0 1,7 -1,3
03/2015 3,7 2,6 -1,1
04/2015 4,4 3,8 -0,6
05/2015 2,3 2,4 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 01/2015 0,8 1,0 0,2
02/2015 -0,5 -0,1 0,4
03/2015 3,8 3,9 0,1
04/2015 1,2 1,0 -0,2
05/2015 2,2 2,3 0,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 01/2015 0,6 -0,1 -0,7
02/2015 0,7 0,1 -0,6
03/2015 0,6 0,2 -0,4
04/2015 0,0 -0,5 -0,5
05/2015 -0,2 0,0 0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 01/2015 3,4 2,5 -0,9
02/2015 4,2 3,1 -1,1
03/2015 4,4 3,5 -0,9
04/2015 5,2 4,9 -0,3
05/2015 2,3 2,2 -0,1
OPQ Offentlig sektor 01/2015 -0,3 -0,3 0,0
02/2015 0,0 -0,6 -0,6
03/2015 2,1 1,4 -0,7
04/2015 1,3 0,7 -0,6
05/2015 0,2 0,2 0,0
Privat sektor 01/2015 1,4 0,4 -1,0
02/2015 2,0 1,1 -0,9
03/2015 4,0 3,4 -0,6
04/2015 5,9 5,3 -0,6
05/2015 -0,5 -0,2 0,3
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2011 -0,7 0,7
2012 -0,7 0,7
2013 -0,8 0,8
Industri (BCDE) 2011 -0,1 0,2
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,3
Byggverksamhet (F) 2011 -1,9 1,9
2012 -1,7 1,8
2013 -1,9 1,9
Handel (G) 2011 -0,9 0,9
2012 -0,8 0,8
2013 -0,7 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2011 -1,0 1,0
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,9
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2011 -0,8 0,8
2012 -0,7 0,9
2013 -0,8 0,9
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2011 -0,1 0,3
2012 -0,1 0,4
2013 -0,2 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2011 -0,6 0,6
2012 -0,8 0,8
2013 -1,1 1,1
Offentlig sektor (OPQ) 2011 -0,1 0,2
2012 0,1 0,2
2013 -0,2 0,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/06/ktps_2015_06_2015-08-11_rev_001_sv.html