Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2019

Lönesumman ökade under november–januari med 4,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var lönesumman för hela ekonomin under november–januari 4,8 procent större än under motsvarande period året innan. I januari ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,4 procent jämfört med föregående år. Under november–januari för ett år sedan ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,0 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial

I juni 2019 publicerar Statistikcentralen lönesummaindexen gällande uppgifterna för januari 2019. Som material används uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Uppgifterna har varit ofullständiga fr.o.m. början av året vilket beror på bristfälligheter i anmälningarna. Januariuppgifterna som publiceras nu kan ännu eventuellt preciseras i samband med att anmälningarna om löneuppgifterna i inkomstregistret kompletteras för dessa uppgifters del. Läs mer: Ändringar idenna statistiks .


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/01/ktps_2019_01_2019-06-13_tie_001_sv.html