Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.8.2019

Lönesumman ökade med 4,3 procent under mars-maj jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under mars-maj 4,3 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i maj ökade lönesumman för hela ekonomin med 6,2 procent från året innan. Under mars-maj för ett år sedan ökade lönesumman med 4,9 procent. På grund av bristfällig ackumulering av material kommer uppgifterna för februari–maj inte att publiceras för den offentliga sektorns del. Därför ingår dessa uppgifter inte i lönesumman för hela ekonomin.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 03/2019–05/2019 och 03/2018–05/2018, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 03/2019–05/2019 och 03/2018–05/2018, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2019/05/ktps_2019_05_2019-08-13_tie_001_sv.html