Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 11/2019-01/2020 01/2020
A-X Hela ekonomin 3,8 3,7 3,3 2,5 4,6
B-E Total industri 2,0 3,0 3,0 2,0 5,4
F Byggverksamhet 6,0 1,9 1,2 2,7 12,8
G Handel 2,6 2,4 2,1 2,5 4,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,8 4,5 4,1 3,9 7,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,3 2,7 3,3 1,8 2,7
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,7 2,8 2,2 3,0 5,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,1 8,1 7,4 7,3 8,1
OPQ Offentlig sektor 3,6 3,6 3,1 0,5 -1,7
Privat sektor 4,3 4,2 3,8 3,6 7,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/01/ktps_2020_01_2020-03-13_tau_001_sv.html