Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 12/2019-02/2020 02/2020
A-X Hela ekonomin 4,3 3,1 3,1 2,6 2,6
B-E Total industri 3,0 2,0 2,7 1,2 -1,0
F Byggverksamhet 7,8 -0,8 0,9 4,4 4,2
G Handel 3,0 2,1 2,1 2,7 3,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,3 4,1 4,1 4,0 3,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,3 3,6 2,7 1,6 1,7
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,5 3,3 1,9 3,5 3,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,8 6,7 7,2 8,4 9,8
OPQ Offentlig sektor 3,6 3,5 2,7 0,4 2,5
Privat sektor 5,1 3,2 3,6 3,6 2,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/02/ktps_2020_02_2020-04-14_tau_001_sv.html