Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 03/2020
A-X Hela ekonomin 3,8 3,6 2,3 3,1 2,2
B-E Total industri 3,5 2,6 1,5 1,6 0,5
F Byggverksamhet 3,0 1,1 -0,1 3,6 -3,3
G Handel 3,1 2,1 1,8 3,3 2,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,6 4,7 3,1 4,6 3,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,5 3,9 1,4 3,9 6,7
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,7 3,8 1,2 3,8 2,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,8 8,1 7,3 8,2 6,4
OPQ Offentlig sektor 4,0 3,1 2,1 1,0 2,2
Privat sektor 4,1 3,9 2,6 4,1 2,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/03/ktps_2020_03_2020-05-14_tau_001_sv.html