Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 06/2020
A-X Hela ekonomin 3,6 2,3 2,6 -4,4 -2,9
B-E Total industri 2,6 1,5 1,2 -6,0 -3,9
F Byggverksamhet 1,1 0,0 3,1 -1,9 -1,6
G Handel 2,2 1,8 2,9 -6,2 -5,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,8 3,2 4,0 -9,0 -8,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,9 1,5 3,6 2,4 1,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 3,8 1,2 3,0 -5,3 -5,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 8,1 7,3 6,9 -4,5 -4,1
OPQ Offentlig sektor 3,1 2,1 0,6 1,8 5,3
Privat sektor 4,0 2,7 3,6 -6,4 -5,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/06/ktps_2020_06_2020-08-13_tau_001_sv.html