Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2019 11/2019-01/2020 02-04/2020 05-07/2020 07/2020
A-X Hela ekonomin 3,5 2,4 -0,1 -3,0 1,2
B-E Total industri 3,0 2,0 -2,7 -3,6 1,1
F Byggverksamhet 1,3 2,6 0,9 -0,4 8,8
G Handel 2,2 2,2 -0,2 -4,8 -0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,4 3,8 -0,3 -8,2 -2,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,3 1,8 4,0 1,7 2,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,2 2,7 0,1 -4,3 -0,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,4 6,9 3,8 -2,5 3,7
OPQ Offentlig sektor 3,1 0,2 0,8 3,1 3,4
Privat sektor 3,9 3,5 -0,2 -4,8 1,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/07/ktps_2020_07_2020-09-14_tau_001_sv.html