Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2019 12/2019-02/2020 03-05/2020 06-08/2020 08/2020
A-X Hela ekonomin 3,1 2,2 -2,7 -1,6 -2,7
B-E Total industri 2,7 0,9 -3,8 -2,8 -5,8
F Byggverksamhet 0,9 3,5 -2,4 -0,5 -8,7
G Handel 2,1 2,4 -3,5 -2,2 -0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,1 3,6 -5,3 -5,4 -4,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,7 1,4 4,5 1,4 1,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 1,9 2,7 -3,1 -2,2 0,8
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,2 7,6 -0,9 0,9 3,8
OPQ Offentlig sektor 2,7 0,3 0,5 3,3 0,5
Privat sektor 3,6 3,3 -3,7 -2,9 -3,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/08/ktps_2020_08_2020-10-14_tau_001_sv.html