Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2019-02/2020 03-05/2020 06-08/2020 09-11/2020 11/2020
A-X Hela ekonomin 2,3 -2,4 -1,7 0,2 -1,3
B-E Total industri 0,9 -3,2 -2,8 -0,9 -3,7
F Byggverksamhet 3,5 -1,8 -0,6 -0,6 -7,9
G Handel 2,5 -3,2 -2,4 1,0 0,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,6 -5,0 -5,7 -2,2 -3,9
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,3 4,6 0,5 1,4 2,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,8 -2,9 -2,3 2,7 3,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,6 -0,7 0,6 4,9 4,4
OPQ Offentlig sektor 0,3 0,5 3,3 2,7 3,5
Privat sektor 3,3 -3,2 -3,1 -0,4 -3,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/11/ktps_2020_11_2021-01-14_tau_001_sv.html