Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2020-02/2021 03-05/2021 06-08/2021 09-11/2021 11/2021
A-X Hela ekonomin 1,0 5,4 7,2 5,4 5,5
B-E Total industri 2,1 6,1 6,1 4,7 3,8
F Byggverksamhet 0,5 3,8 4,2 4,8 4,0
G Handel 1,0 6,9 7,0 3,9 3,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -2,8 4,8 9,1 7,5 8,7
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,5 3,3 4,0 4,2 5,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,5 7,3 9,4 5,3 5,1
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 7,2 9,1 10,6 8,1 8,1
OPQ Offentlig sektor 3,3 4,7 6,3 4,1 3,7
Privat sektor 0,5 6,2 8,0 6,3 6,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/11/ktps_2021_11_2022-01-14_tau_001_sv.html