Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-02-14)
A-X Hela ekonomin 07/2021 6,5 6,2 -0,3
08/2021 5,8 5,6 -0,2
09/2021 6,1 5,7 -0,4
10/2021 5,2 4,7 -0,5
11/2021 5,5 5,5 0,0
B-E Total industri 07/2021 6,1 6,0 -0,1
08/2021 4,6 4,7 0,1
09/2021 6,0 6,0 0,0
10/2021 4,2 4,2 0,0
11/2021 3,8 3,9 0,1
F Byggverksamhet 07/2021 3,4 3,2 -0,2
08/2021 3,9 3,2 -0,7
09/2021 6,2 5,8 -0,4
10/2021 4,6 3,7 -0,9
11/2021 4,0 4,4 0,4
G Handel 07/2021 5,7 5,8 0,1
08/2021 5,2 4,8 -0,4
09/2021 4,4 4,3 -0,1
10/2021 3,8 3,4 -0,4
11/2021 3,8 3,9 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 07/2021 8,9 8,1 -0,8
08/2021 7,5 6,9 -0,6
09/2021 7,3 6,6 -0,7
10/2021 7,3 6,4 -0,9
11/2021 8,7 8,7 0,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 07/2021 5,1 4,8 -0,3
08/2021 5,7 4,9 -0,8
09/2021 4,2 3,5 -0,7
10/2021 4,0 3,6 -0,4
11/2021 5,0 5,0 0,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 07/2021 8,9 7,9 -1,0
08/2021 6,9 6,5 -0,4
09/2021 5,5 5,2 -0,3
10/2021 5,4 5,0 -0,4
11/2021 5,1 5,4 0,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 07/2021 10,3 10,3 0,0
08/2021 9,0 9,0 0,0
09/2021 9,2 8,9 -0,3
10/2021 7,4 6,7 -0,7
11/2021 8,1 8,0 -0,1
OPQ Offentlig sektor 07/2021 4,7 4,6 -0,1
08/2021 5,2 5,0 -0,2
09/2021 4,9 4,7 -0,2
10/2021 3,9 3,7 -0,2
11/2021 3,7 3,6 -0,1
Privat sektor 07/2021 7,4 7,1 -0,3
08/2021 6,6 6,2 -0,4
09/2021 7,0 6,5 -0,5
10/2021 5,9 5,3 -0,6
11/2021 6,3 6,5 0,2
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
2020 0,2 0,5
Industri (BCDE) 2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
2020 0,6 0,7
Byggverksamhet (F) 2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
2020 0,3 0,7
Handel (G) 2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
2020 0,0 0,5
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
2020 0,1 0,6
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
2020 -0,2 0,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
2020 -0,3 1,0
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
2020 0,7 0,9
Offentlig sektor (OPQ) 2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
2020 0,1 0,4
Privat sektor 2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
2020 0,3 0,6
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/12/ktps_2021_12_2022-02-14_rev_001_sv.html