Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 11/2021-01/2022 01/2022
A-X Hela ekonomin 2,8 8,5 5,4 5,9 7,3
B-E Total industri 4,6 7,3 5,0 4,7 5,6
F Byggverksamhet 1,3 5,5 4,2 5,6 8,3
G Handel 3,6 9,4 4,2 4,7 5,9
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt -0,4 11,3 6,7 9,5 11,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 3,6 3,6 4,1 4,7 5,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 4,1 11,2 5,6 5,6 6,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,8 13,6 8,4 5,3 6,2
OPQ Offentlig sektor 4,7 6,2 4,5 3,7 4,5
Privat sektor 2,6 9,9 6,1 6,9 8,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2022, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2022/01/ktps_2022_01_2022-03-14_tau_001_sv.html