Publicerad: 23.10.2015

Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,2 år för pojkar och 83,9 år för flickor år 2014

Enligt Statistikcentralens statistik över avlidna var den förväntade livslängden för nyfödda pojkar 78,2 år och för flickor 83,9 år förra året. Jämfört med år 2013 ökade den förväntade livslängden för pojkar med 0,3 år och för flickor med 0,1 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Återstående förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2014

Återstående förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2014/01/kuol_2014_01_2015-10-23_tie_001_sv.html