Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 18.10.2012

Kandidat uppställning: Totalt 37 124 kandidater i kommunalvalet 2012


Korrigerad 19.3.2014. De korrigerade siffror är markerade med rött. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats).

Alla sexton partier som antecknats i partiregistret ställde upp kandidater. Totalt finns det 37 124 kandidater i Fasta Finland i 304 kommuner och av kandidaterna har 787 uppställts av valmansföreningar. Av kandidaterna är 22 702 män och 14 422 kvinnor och 7 292 är ledamöter i nuvarande kommunalfullmäktige och 162 riksdagsmän. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kandidatuppställningen i kommunalvalet 2012.

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i kommunalvalen 1953-2012

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i kommunalvalen 1953-2012

De kvinnliga kandidaternas andel minskade från föregående kommunalval med 1,6 procentenheter och är nu 38,8 procent. Före kandidatuppställningen för kommunalvalet 2012 hade andelen kvinnor av kommunalvalskandidaterna stigit oavbrutet för varje val ända från 1950-talet. Riksdagspartiernas andel kvinnliga kandidater i det här valet är följande: Gröna förbundet 56,8, Kristdemokraterna 45,3, SFP 43,5, SDP 40,4, Centern 39,8, Samlingspartiet 39,1, Vänsterförbundet 37,9 och Sannfinländarna 23,3 procent. Jämfört med antalet kandidater i föregående val ökade det totala antalet kommunalvalskandidater bland riksdagspartierna bara hos Sannfinländarna och Gröna förbundet.

Kandidaternas genomsnittsålder i kommunalvalet 2012 är nästan 49 år, vilket är ett år mer än i föregående kommunalval. Av kandidaterna var 10,0 procent under 30 år, vilket är 0,7 procentenheter mindre än i det förra kommunalvalet. Andelen kandidater över 65 år ökade i sin tur från 9,2 procent till 13,5 procent av kandidaterna jämfört med det förra kommunalvalet. Totalt är antalet kandidater över 65 år i det här valet över 5 000, vilket är nästan 1 500 kandidater fler än i kommunalvalet 2008.

I kommunalval kan kandidater ställas upp av registrerade partier och valmansföreningar som grundats av röstberättigade personer. Partierna kan sinsemellan grunda valförbund och valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst en och en halv gånger så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas i kommunen.

Antalet kandidater efter parti och valkrets i kommunalvalet 2012

Valkrets Totalt   CENT  SDP   SAML   SAF   VÄNST GRÖNA  KD   SFP  
Fasta Finland 37 124 8 401 6 986 6 874 4 394 3 506 2 299 1 870 1 350
Helsingfors 1 064 105 127 127 126 127 127 88 89
Nyland 5 289 529 1 023 1 009 576 432 617 268 595
Egentliga Finland 3 651 756 690 855 364 330 238 122 132
Satakunta 2 203 504 497 471 227 293 102 85 -
Tavastland 2 857 576 653 732 275 243 169 149 -
Birkaland 3 259 506 711 674 434 345 268 163 1
Kymmene 2 088 428 441 453 225 111 124 147 8
Södra Savolax 1 496 441 343 259 181 48 67 95 -
Norra Savolax 2 004 571 339 318 266 247 85 120 -
Norra Karelen 1 513 429 387 203 237 90 70 73 -
Vasa 4 201 1 039 679 704 582 182 96 334 514
Mellersta Finland 2 147 594 434 374 262 192 110 125 -
Uleåborg 3 543 1 355 417 452 473 485 172 75 2
Lappland 1 809 568 245 243 166 381 54 26 9

Antalet kandidater efter parti och valkrets i kommunalvalet 2012

Valkrets FKP   Piratp.  IP   KAP  Förändr.
2011 
FAP KA   Frihetsp. Valmans.
förenigar 
Fasta Finland 304 121 89 47 44 39 12 1 787
Helsingfors 60 34 11 4 3 21 6 - 9
Nyland 46 23 10 21 8 7 4 - 121
Egentliga Finland 38 13 10 1 16 5 - 1 80
Satakunta 2 - 1 2 - - - - 19
Tavastland 12 6 3 4 3 - - - 32
Birkaland 76 19 7 - 6 2 - - 47
Kymmene - 6 15 2 1 - - - 127
Södra Savolax 1 4 1 - 1 - - - 55
Norra Savolax 11 - 9 4 - 1 - - 33
Norra Karelen 7 3 - - - - - - 14
Vasa 3 2 11 1 - 3 - - 51
Mellersta Finland 25 10 5 - - - - - 16
Uleåborg 9 - 6 - 4 - 2 - 91
Lappland 14 1 - 8 2 - - - 92

Mera information om Statistikscentralens valresultattjänster

Databastabeller


Källa: Kommunalvalet 2012, kandidat uppställning och bakgrundsanalys av kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, Kaija Ruotsalainen 09 1734 3599, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (602,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Uppställning av kandidater och bakgrundsanalys av kandidater 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2012/01/kvaa_2012_01_2012-10-18_tie_001_sv.html