Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Röstberättigade och väljare efter medborgarskap i kommunalvalen 1996–2017

Fasta
Finland
Totalt Finska
medborgare
Andra EU:s,
Islands
och
Norges
medborgare
Andra
utlänningar
Röstberättigade
1996 3 941 019 3 896 450 11 734 32 835
2000 4 014 611 3 956 450 14 516 43 645
2004 4 099 864 4 024 820 29 634 45 410
2008 4 191 662 4 095 291 43 296 53 075
2012 4 303 064 4 166 110 61 617 75 337
2017 4 391 558 4 214 897 81 892 94 769
Väljare
1996 2 417 057 2 407 809 3 754 5 494
% 61,3 61,8 32,0 16,7
2000 2 242 811 2 230 683 4 418 7 707
% 55,9 56,4 30,4 17,7
2004 2 403 260 2 391 800 5 307 6 153
% 58,6 59,4 17,9 13,5
2008 2 565 413 2 546 513 9 033 9 867
% 61,2 62,2 20,9 18,6
2012 2 507 244 2 480 428 11 748 15 068
% 58,3 59,5 19,1 20,0
2017 2 585 210 2 551 701 14 560 18 949
% 58,9 60,5 17,8 20,0

Källa: Kommunalvalet 2017, Översikt över röstningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. bakgrundsanalys av kandidater och de invalda 2017, Tabellbilaga 4. Röstberättigade och väljare efter medborgarskap i kommunalvalen 1996–2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/05/kvaa_2017_05_2017-05-05_tau_004_sv.html