Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller

Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform. Uppgifter som tidigare publicerades i papperspublikationerna kommer i fortsättningen att framställas i Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst PxWeb.

Databastabellerna har 30.12.2009 kompletterats med nya tabeller med resultat från kommunalvalet år 2008. De nya tabellerna ersätter de statistiktabeller som tidigare bara publicerats i papperspublikationerna.

De nya databastabellerna finns på adressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__vaa__kvaa__2008_05/?tablelist=true


Senast uppdaterad 30.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/kvaa_2009-12-30_uut_001_sv.html