Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 1:a kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2011, 3:e kvartalet

2011
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter