Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen av fastighetsunderhåll på hela landets nivå för olika kostnadsposter av fastighetsskötsel, till vilka hör förvaltning, användning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering, skadeförsäkringar och underhållsreparationer. Indexet anger hur mycket kostnaderna för fastighetsunderhåll har stigit från bastidpunkten, när det inte skett förändringar av åtgången i kostnadsposterna.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/meta_sv.html