Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100 efter uppgift

År och kvartalet Gemen- samma uppgifter Allmän skötsel Värme- underhåll El- underhåll Vatten- och avlopps- unde Underhåll av special- app Städning Avfalls- hantering Skötsel av gårds- områden Underhåll
2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 106,8 102,3 108,1 103,7 103,2 102,3 102,0 104,7 102,3 103,3
2007 111,1 105,0 112,3 107,3 106,4 105,7 104,4 106,8 105,0 108,8
2008 117,9 110,3 127,7 117,1 111,4 110,4 109,2 111,3 109,8 114,6
2009 123,1 116,2 130,6 124,5 116,3 114,4 115,0 119,6 115,2 117,3
2010 125,7 119,7 138,1 129,9 121,9 117,9 118,3 126,1 118,4 118,2
2011 139,7 122,4 158,3 146,1 126,7 122,2 119,5 136,7 119,9 123,0
2005 Q1 97,5 98,4 95,8 100,4 99,8 98,9 98,6 99,6 98,6 99,3
2005 Q2 100,5 100,2 99,1 99,1 99,7 100,3 100,2 100,6 100,2 100,7
2005 Q3 100,9 100,5 102,2 99,4 100,3 100,1 100,5 99,8 100,3 99,5
2005 Q4 101,1 100,8 102,9 101,1 100,1 100,6 100,8 100,1 100,9 100,5
2006 Q1 106,1 100,8 105,7 102,1 102,3 101,1 100,5 104,1 100,6 101,6
2006 Q2 106,5 101,6 109,1 102,8 102,9 101,5 101,1 104,5 101,4 102,3
2006 Q3 107,2 102,7 109,6 104,2 103,6 102,6 102,4 105,9 102,6 103,7
2006 Q4 107,5 104,0 108,2 105,7 104,1 104,1 104,1 104,2 104,6 105,5
2007 Q1 108,9 103,2 109,0 108,7 105,9 104,2 102,7 106,4 103,3 107,0
2007 Q2 110,3 103,7 110,9 106,8 106,0 104,4 102,8 107,1 103,4 108,5
2007 Q3 111,4 103,9 112,7 106,2 106,1 104,8 102,9 106,4 103,4 109,1
2007 Q4 113,8 109,1 116,5 107,6 107,8 109,3 109,2 107,3 109,9 110,7
2008 Q1 117,0 107,1 124,5 112,4 110,5 107,8 106,0 109,7 106,7 112,8
2008 Q2 117,2 108,5 130,4 116,0 111,0 108,9 106,8 110,9 107,6 114,5
2008 Q3 118,0 112,3 131,9 118,3 111,9 112,1 111,5 111,8 111,8 115,0
2008 Q4 119,5 113,3 124,1 121,6 112,3 112,8 112,3 112,7 113,1 116,1
2009 Q1 121,4 114,5 123,5 123,6 115,4 112,8 112,9 119,1 113,2 115,9
2009 Q2 123,1 115,7 132,4 125,1 116,3 114,1 114,4 118,1 114,7 117,7
2009 Q3 123,7 116,6 133,6 124,0 116,3 114,7 115,6 119,9 115,7 117,1
2009 Q4 124,1 117,8 132,9 125,4 117,0 116,1 117,1 121,4 117,2 118,3
2010 Q1 125,2 119,2 134,7 126,5 120,7 117,0 118,0 123,5 118,1 117,8
2010 Q2 125,5 119,4 137,7 128,5 120,9 117,4 118,0 123,7 118,2 118,0
2010 Q3 125,8 119,9 138,2 131,2 123,1 118,0 118,3 128,8 118,4 118,2
2010 Q4 126,4 120,3 141,7 133,6 122,9 119,1 119,0 128,4 119,1 118,9
2011 Q1 128,3 120,7 155,1 141,4 125,7 120,1 118,5 136,4 118,7 121,3
2011 Q2 147,0 122,2 158,4 146,6 126,3 121,8 119,3 137,2 119,8 122,6
2011 Q3 143,0 123,1 158,2 147,5 127,6 123,1 119,8 136,8 120,1 125,2
2011 Q4 143,3 123,4 160,1 147,5 127,7 123,7 120,2 138,5 120,6 126,0
2012 Q1 146,2 125,8 164,2 147,7 130,7 125,7 122,4 143,7 123,0 127,9

Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Mäkelä 09 1734 2551, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 4. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100 efter uppgift . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2012/01/kyki_2012_01_2012-06-13_tau_004_sv.html