Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100 efter kostnadslag

År och kvartalet     Driftsmedel Underleveranser  
Arbete Material Värme Därav: fjärrvärme och: lätt br. o. Förbruk- ningsel Vatten och avloppsvatten Skötsel Underhåll Övriga kostnader*
2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,3 102,7 109,5 109,5 110,5 104,1 103,2 103,8 103,3 105,8
2007 106,5 107,1 114,0 115,9 109,2 108,3 106,2 106,5 108,9 111,0
2008 112,3 109,7 131,9 127,7 144,1 120,1 111,2 111,3 114,7 118,6
2009 117,8 110,6 134,3 145,9 102,6 129,0 115,9 116,6 117,4 124,1
2010 120,8 111,8 142,6 145,6 133,4 135,6 122,6 120,2 118,3 125,7
2011 124,3 112,4 167,1 160,5 185,3 157,6 128,3 123,3 123,1 145,3
2005 Q1 97,9 100,1 95,1 98,4 85,9 100,8 100,2 97,9 99,3 99,6
2005 Q2 100,7 99,9 98,8 100,0 95,5 98,7 99,5 100,6 100,7 99,6
2005 Q3 100,4 99,9 102,7 100,4 109,1 99,2 100,3 100,6 99,5 100,2
2005 Q4 101,0 100,1 103,5 101,1 109,5 101,2 99,9 100,9 100,5 100,5
2006 Q1 101,8 101,0 106,9 106,4 107,8 102,5 102,8 102,3 101,6 105,8
2006 Q2 102,3 102,2 110,8 109,0 117,1 103,1 103,2 103,1 102,3 105,8
2006 Q3 103,8 103,1 111,2 110,2 115,6 104,6 103,5 104,4 103,8 105,8
2006 Q4 105,4 104,6 109,2 112,4 101,3 106,2 103,5 105,5 105,5 105,9
2007 Q1 104,8 106,0 110,3 115,5 97,0 110,4 106,0 105,2 107,1 108,2
2007 Q2 105,0 107,4 112,7 115,5 105,5 107,9 106,0 105,3 108,6 110,4
2007 Q3 105,3 107,5 114,8 115,9 112,1 107,1 106,1 105,4 109,2 112,2
2007 Q4 110,9 107,7 118,1 116,6 122,1 107,9 106,8 110,1 110,8 113,1
2008 Q1 109,1 109,3 128,6 125,8 137,3 114,7 111,0 108,7 112,9 118,5
2008 Q2 110,3 109,8 135,7 126,0 164,6 119,1 111,2 109,6 114,6 118,5
2008 Q3 114,0 109,6 136,6 127,8 160,1 121,3 111,2 112,7 115,1 118,5
2008 Q4 115,6 109,9 126,8 131,1 114,5 125,4 111,2 114,3 116,2 118,7
2009 Q1 115,3 110,8 126,0 137,4 94,6 128,2 115,3 114,7 116,0 123,1
2009 Q2 117,4 111,0 136,6 150,0 101,2 129,8 116,0 116,1 117,8 124,4
2009 Q3 118,3 110,3 137,9 150,0 105,0 128,2 115,9 117,1 117,2 124,4
2009 Q4 120,0 110,3 136,7 146,3 109,7 129,7 116,4 118,3 118,4 124,6
2010 Q1 120,5 111,0 138,6 145,0 120,3 131,0 121,1 119,5 117,9 125,6
2010 Q2 120,5 111,5 142,2 144,3 135,7 133,7 121,4 119,7 118,1 125,6
2010 Q3 120,7 112,2 142,8 145,5 133,6 137,2 124,3 120,5 118,3 125,7
2010 Q4 121,5 112,5 146,9 147,7 144,2 140,6 123,8 121,0 119,0 125,7
2011 Q1 122,7 111,9 163,4 156,8 181,2 151,2 127,4 122,2 121,4 127,1
2011 Q2 124,1 111,7 167,2 161,3 183,5 158,2 127,8 123,1 122,8 152,5
2011 Q3 125,3 112,9 166,9 161,6 181,1 159,3 129,3 123,7 125,4 150,7
2011 Q4 125,9 113,2 169,1 162,1 188,6 159,3 129,2 124,2 126,1 150,9
2012 Q1 128,6 114,0 173,6 165,6 197,1 159,2 132,6 127,0 128,0 153,0
2012 Q2 128,6 114,6 172,5 167,3 189,3 155,6 133,5 127,1 128,0 153,0
2012 Q3 128,8 114,9 174,9 167,6 197,9 153,7 135,1 127,4 128,3 158,1

Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Mäkelä 09 1734 2551, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 3. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100 efter kostnadslag . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2012/03/kyki_2012_03_2012-11-23_tau_003_sv.html