Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter kostnadspost

År och kvartal Förvaltning Användning och underhåll Skötsel av utomhus- områden Städning Uppvärmning Vatten och avfallsvatten El (fastighet) Avfalls- hantering Skade- försäkringar Reparationer
2015 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 101,7 100,8 101,0 100,2 99,4 101,9 100,2 100,7 100,5 100,8
2017 102,2 101,2 101,4 100,5 101,5 102,3 104,6 102,3 100,8 101,9
2018 102,7 102,2 102,7 101,5 103,5 102,4 108,6 104,1 103,1 104,7
2019 104,0 102,7 103,9 101,9 105,4 103,5 116,5 105,8 104,1 107,4
2020 106,3 103,4 104,8 102,0 103,8 105,6 116,9 107,8 104,0 108,6
2015 Q1 99,6 99,9 99,8 99,8 100,4 99,9 101,8 98,6 100,1 99,8
2015 Q2 100,7 99,8 99,9 99,9 101,0 100,0 100,1 99,1 99,9 99,7
2015 Q3 99,6 99,9 100,2 100,3 99,8 100,0 98,9 101,7 99,9 100,1
2015 Q4 99,9 100,2 100,5 100,3 98,8 100,0 99,2 100,6 100,1 100,4
2016 Q1 102,1 100,9 100,9 100,2 98,1 101,8 100,0 100,5 100,0 100,4
2016 Q2 101,3 100,3 100,5 99,6 99,4 101,9 99,9 100,7 100,4 100,6
2016 Q3 101,2 101,1 101,5 100,5 99,5 101,9 99,6 100,7 100,5 100,9
2016 Q4 102,2 101,0 101,1 100,2 100,6 101,9 101,1 100,9 101,1 101,3
2017 Q1 101,9 101,1 101,5 100,7 101,5 102,6 104,3 102,6 100,4 101,2
2017 Q2 102,0 101,0 101,2 100,4 101,3 102,8 104,5 102,2 100,5 101,5
2017 Q3 102,7 101,1 101,5 100,4 101,2 102,0 104,5 102,1 100,8 102,1
2017 Q4 102,2 101,7 101,6 100,5 101,9 102,0 105,2 102,3 101,5 102,8
2018 Q1 103,0 101,9 102,4 101,2 102,4 102,4 106,5 103,8 102,0 103,4
2018 Q2 103,2 101,9 102,5 101,9 103,2 102,4 105,9 103,8 102,7 104,2
2018 Q3 101,9 102,1 102,9 101,3 103,9 102,4 108,7 104,0 103,5 105,3
2018 Q4 102,5 102,8 103,2 101,4 104,7 102,4 113,2 104,7 104,0 106,0
2019 Q1 104,1 102,1 103,7 101,7 105,1 103,4 115,9 105,4 103,9 106,5
2019 Q2 104,5 102,6 103,9 101,9 105,8 103,6 116,4 105,4 103,9 107,0
2019 Q3 103,1 103,1 104,1 102,2 105,4 103,6 115,9 106,0 104,3 107,8
2019 Q4 104,3 103,0 103,7 101,9 105,2 103,5 117,9 106,3 104,3 108,2
2020 Q1 106,4 103,8 105,3 102,9 104,9 105,5 118,2 107,3 104,3 108,2
2020 Q2 106,3 104,0 106,2 103,3 103,0 105,7 117,6 107,6 104,3 108,6
2020 Q3 106,8 102,0 102,7 99,7 103,6 105,7 115,8 108,2 103,4 108,7
2020 Q4 105,7 103,6 105,2 101,9 103,5 105,5 116,0 108,2 104,0 109,0

Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sara-Ellen Laitinen 029 551 3454, Eetu Toivanen 029 551 3331, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter kostnadspost . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2020/04/kyki_2020_04_2021-03-19_tau_002_sv.html