Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 22.12.2016

De inhemska bankernas finansnetto minskade med 6,4 procent och rörelsevinsten med 17,7 procent under tredje kvartalet 2016

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 562 miljoner euro under tredje kvartalet 2016. Finansnettot minskade med 6,4 procent och rörelsevinsten med 17,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 3:e kvartalet 2005-2016, milj. euro

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 3:e kvartalet 2005-2016, milj. euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/03/llai_2016_03_2016-12-22_tie_001_sv.html