Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 18.4.2017

De inhemska bankernas finansnetto var nästan oförändrat, rörelsevinsten ökade klart under fjärde kvartalet 2016

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 604 miljoner euro under fjärde kvartalet år 2016 och var nästan oförändrat jämfört med motsvarande kvartal året innan. Rörelsevinsten ökade från 421 miljoner euro under sista kvartalet föregående år till 800 miljoner euro. Rörelsevinsten för hela året sjönk för sin del från föregående år från 2,9 miljarder till 2,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 4:e kvartalet 2005–2016, milj.euro

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 4:e kvartalet 2005–2016, milj.euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (2,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/04/llai_2016_04_2017-04-18_tie_001_sv.html