Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
1. Bytesbalans -22 786 776 1 782 156 373
1.1 Varor 50 484 358 1 431 192 214
1.2 Tjänster -312 130 152 28 -281 -278
1.3 Primära inkomster 403 334 428 523 501 664
1.4 Sekundära inkomster -163 -161 -162 -201 -256 -227
2. Kapitalbalans 16 17 16 17 18 17
3. Finansiell balans -474 -1 668 605 2 579 -3 362 402
3.1 Direktinvesteringar 381 640 611 560 240 -45
3.2 Portföljinvesteringar 7 312 -757 -3 011 3 554 321 4 453
3.3 Övriga investeringar -8 234 -1 424 3 391 -1 652 -4 094 -5 735
3.4 Finansiella derivat -25 -203 -227 -68 295 1 648
3.5 Valutareserv 91 76 -160 185 -124 81
4. Restpost -468 -2 471 -186 780 -3 537 12
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/02/mata_2021_02_2021-04-12_tau_001_sv.html