Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/01 2021/02
1. Bytesbalans 716 1 520 156 373
1.1. Varor 3 384 3 905 192 214
1.2. Tjänster -2 463 -2 437 -281 -278
1.3. Primära inkomster 2 630 2 908 501 664
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 856 -256 -227
2. Kapitalbalans 197 199 18 17
3. Finansiell balans -3 850 -3 976 -3 362 402
3.1. Direktinvesteringar 3 528 4 377 240 -45
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 2 349 321 4 453
3.3. Övriga investeringar -5 705 -10 496 -4 094 -5 735
3.4. Finansiella derivat -1 548 -145 295 1 648
3.5. Valutareserv 880 -61 -124 81
4. Restpost -4 763 -5 695 -3 537 12
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/02/mata_2021_02_2021-04-12_tau_004_sv.html