Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/02 2021/03
1. Bytesbalans 716 1 809 176 -748
1.1. Varor 3 384 3 631 95 163
1.2. Tjänster -2 463 -2 319 -290 -434
1.3. Primära inkomster 2 630 3 327 598 -204
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 830 -227 -273
2. Kapitalbalans 197 200 17 18
3. Finansiell balans -3 850 -4 235 -39 335
3.1. Direktinvesteringar 3 528 6 057 492 476
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 3 948 4 250 1 191
3.3. Övriga investeringar -5 705 -14 358 -5 659 -1 376
3.4. Finansiella derivat -1 548 -77 797 18
3.5. Valutareserv 880 195 81 25
4. Restpost -4 763 -6 244 -232 1 065
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/03/mata_2021_03_2021-05-12_tau_004_sv.html