Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04
Tillgångar Totalt -2 141 -37 851 39 521 -10 488 -8 725 3 687
1. Direktinvesteringar -361 -399 609 604 714 119
2. Portföljinvesteringar 1 419 -3 292 8 211 2 632 3 549 4 525
3. Övriga investeringar 5 738 -24 941 40 586 -3 992 -2 754 9 585
4. Finansiella derivat -8 777 -9 404 -9 762 -9 813 -10 259 -10 526
5. Valutareserv -160 185 -124 81 25 -15
Skulder Totalt -2 746 -40 430 42 983 -10 449 -9 060 972
1. Direktinvesteringar -972 -960 40 112 237 -180
2. Portföljinvesteringar 4 429 -6 846 7 891 -1 618 2 358 962
3. Övriga investeringar 2 347 -23 289 44 595 1 667 -1 378 10 803
4. Finansiella derivat -8 550 -9 336 -9 543 -10 610 -10 277 -10 614
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2021, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_003_sv.html