Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utrikeshandeln inom betalningsbalansen följer nivåerna i nationalräkenskaperna

Nationalräkenskapernas och betalningsbalansens tidsserier för export och import för åren 2006–2013 har harmoniserats och tidsserien för det sammanlagda värdet av varor och tjänster är nu enhetlig med uppgifterna i nationalräkenskaperna. Tidsserierna för varor och tjänster blir enhetliga i samband med offentliggörandet av nationalräkenskaperna i juli.


Senast uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/mata_2018-03-15_uut_003_sv.html