Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.8.2011

Övernattningar av utländska turister ökade med 9 procent i juni

I inkvarteringsanläggningarna i Finland bokfördes 516 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 9 procent fler än i juni 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med drygt 3 procent från året innan och totalt statistikfördes 2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Övernattningarna av finländska turister ökade med 2 procent och uppgick till 1,5 miljoner övernattningar i juni 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i juni 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i juni 2011/2010, %

De ryska turisterna var den största gruppen av utländska turister i juni med 78 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 28 procent från året innan. Den näst största gruppen var tyskarna med 73 000 övernattningar, vilket var 12 procent fler än i juni 2010. Den näst största gruppen var de svenska turisterna med 57 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var 7 procent fler än året innan. Bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna ökade övernattningarna i juni. Utöver ökningen av ryska turisters övernattningar skedde en betydande ökning av spanska turisters övernattningar, med 21 procent, samt av amerikanska turisters övernattningar, med 19 procent jämfört med juni 2010. Däremot minskade övernattningarna av holländska turister, med 12 procent, av franska turister, med 11 procent, och av brittiska turister, med 6 procent, jämfört med föregående år.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Södra Savolax, med 25 procent, och i Egentliga Finland, med 12 procent. I Norra Österbotten bokfördes 8 procent fler och i Nyland 6 procent fler övernattningar än året innan. I Päijänne-Tavastland och Österbotten ökade övernattningarna i respektive landskap med 5 procent. Övernattningarna minskade mest i Satakunta, med 12 procent, och i Norra Savolax, med 11 procent.

Förändring i övernattningar i juni landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i juni landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med nästan 4 procent i juni.

Det totala antalet övernattningar på hotell steg till 1,4 miljoner dygn, vilket var nästan 4 procent fler än året innan. Utländska turisters övernattningar ökade med 7,5 procent och finländska turisters med 2 procent jämfört med juni 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 55,0 procent i juni. Året innan var det 54,3 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 71,2 procent, och i Egentliga Finland, 65,6 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 78,4 procent och i Åbo 69,9 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i juni 87,35 euro per dygn. Året innan var det 88,05 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–juni 2011

Under januari–juni uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 9 miljoner, vilket var 4 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 10 procent och uppgick till 2,5 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade drygt 6,5 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade spanjorernas övernattningar mest under januari–juni, med 24 procent. Antalet övernattningar av amerikanska och ryska turister ökade med 21 procent vardera jämfört med motsvarande period år 2010. Norrmännens övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 14 procent och svenskarnas med 10 procent från året innan. De brittiska turisternas övernattningar minskade däremot med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-juni 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-juni 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (326,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/06/matk_2011_06_2011-08-18_tie_001_sv.html