Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 8 procent i juli

I juli 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 741 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 8 procent mer än i juli 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med en procent från året innan och totalt statistikfördes 3,1 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Däremot minskade övernattningarna av finländska turister med en procent. Deras övernattningar uppgick till 2,4 miljoner gånger i juli 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i juli 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i juli 2011/2010, %

De ryska turisterna var i likhet med tidigare i år den största gruppen utländska turister också i juli med 141 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 31 procent från året innan. Följande i ordningen var svenskarna med 116 000 övernattningar. Detta var emellertid 3 procent färre än i juli 2010. Den tredje största gruppen var de tyska turisterna med 92 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar, vilket var 2 procent fler än året innan. Vid sidan av de ryska turisterna visade också övernattningarna av spanska och amerikanska turister en kraftig ökning. För bägge grupperna statistikfördes 15 procent fler övernattningar än i juli 2010. Italienarnas övernattningar ökade med 14 procent och esternas med 12 procent jämfört med året innan. Däremot minskade övernattningarna i inkvarteringsanläggningar bland brittiska turister med 6 procent och både holländarnas och japanernas övernattningar minskade med 3 procent jämfört med juli 2010.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Södra Österbotten, med 18 procent, och i Päijänne-Tavastland, med 11 procent. I Nyland och Södra Savolax bokfördes 8 procent fler övernattningar och i Lappland 7 procent fler än året innan. I Egentliga Finland och Norra Österbotten ökade övernattningarna med 4 procent, medan övernattningarna minskade mest i Satakunta, med 13 procent, och i Norra Savolax, med 12 procent.

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 3 procent i juli

Det totala antalet övernattningar på hotell steg till 2 miljoner dygn i juli, vilket var 3 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 9 procent, medan antalet hotellövernattningar bland finländska turister var nästan lika många som året innan.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 61,5 procent i juli. Året innan var det 59,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Södra Karelen, 79,3 procent, och på Åland, 78,2 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 89,4 procent och i Marienhamn 84,5 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 73,4 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i juli 81,41 euro per dygn. Året innan var det 78,42 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 3 procent under januari–juli 2011

Under januari–juli uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 12,2 miljoner, vilket var 3 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 10 procent och uppgick till 3,2 miljoner dygn. Finländarna övernattade nästan 9 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var en procent fler än under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de ryska turisternas övernattningar mest under januari–juli, med 23 procent. Spanjorernas övernattningar ökade med 22 procent och amerikanarnas med en femtedel jämfört med motsvarande period år 2010. Övernattningar av estländare, norrmän och italienare visade alla en ökning på 9 procent jämfört med året innan. De brittiska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade däremot med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-juli 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-juli 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/07/matk_2011_07_2011-09-15_tie_001_sv.html