Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.10.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 14 procent i augusti

I augusti 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 716 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 14 procent mer än i augusti 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med 5 procent från året innan och totalt statistikfördes 2,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Övernattningarna av finländska turister ökade med 2 procent och de övernattade totalt 1,5 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar i augusti 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i augusti 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i augusti 2011/2010, %

De ryska turisterna var den överlägset största gruppen av utländska turister i augusti med 139 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 26 procent från året innan. Följande i ordningen var tyskarna med 93 000 övernattningar. Detta var 11 procent mer än i augusti 2010. Den tredje största gruppen var de svenska turisterna med 78 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket nästan lika många som året innan. Turismen från Italien ökade också kraftigt. I inkvarteringsanläggningarna bokfördes 41 000 övernattningsdygn för italienska turister, vilket var 22 procent mer än i augusti 2010. De amerikanska turisterna övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland har ökat under hela innevarande år och samma tendens fortsatte i augusti. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 16 procent från året innan. Spanjorernas övernattningar ökade med 15 procent och japanernas med 10 procent jämfört med året innan. Däremot minskade övernattningarna av brittiska turister i inkvarteringsanläggningar med 6 procent från året innan.

Sett till lanskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Södra Österbotten, med 24 procent, och i Södra Savolax, med 17 procent. I Mellersta Finland och Kymmenedalen bokfördes 11 procent fler övernattningar och i Norra Österbotten och Egentliga Finland 8 procent fler övernatttningar än året innan. Nyland och Södra Karelen hade en ökning på sju procent. Övernattningarna minskade mest i Satakunta, med 9 procent, och i Norra Savolax, med 6 procent. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 5 procent jämfört med augusti år 2010.

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 6 procent i augusti

Det totala antalet hotellövernattningar steg till 1,6 miljoner övernattningsdygn i augusti, vilket var 6 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 13 procent och uppgick till 550 000 miljoner övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 1,1 miljoner dygn. Detta var 2 procent fler än året innan.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 59,6 procent i augusti. Året innan var det 57,1 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 77,5 procent, och i Södra Karelen, 70,7 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 80,0 procent och i Marienhamn 78,8 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 86,3 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i augusti 82,94 euro per dygn. Året innan var det 82,35 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–augusti 2011

Under januari–augusti uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 14,5 miljoner, vilket var 4 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 11 procent och uppgick till 4 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. De finländska turisterna övernattade 10,5 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de ryska turisternas övernattningar under januari–augusti mest, med 23 procent. Spanjorernas övernattningar ökade med en femtedel och de amerikanska turisternas med nästan lika mycket. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 19 procent jämfört med motsvarande period året innan. Italienarnas övernattningar ökade med 13 procent och estländarnas med 10 procent från året innan. Däremot har britternas övernattningar minskat under nästan hela innevarande år och under januari–augusti var minskningen 6 procent.

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/08/matk_2011_08_2011-10-13_tie_001_sv.html