Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 12 procent i december 2011

I inkvarteringsanläggningarna i Finland bokfördes 504 000 övernattningsdygn av utländska turister i december 2011, vilket var 12 procent fler än i december 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med 4 procent från året innan och totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Övernattningarna av finländska turister minskade med något under en procent och de övernattade 802 000 gånger i inkvarteringsanläggningar i december 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i december 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i december 2011/2010, %

De största grupperna av utländska turister var i december 2011 de ryska och de brittiska grupperna. De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till nästan 141 000 övernattningsdygn och de brittiska turisternas till 104 000 övernattningsdygn. De ryska turisterna övernattningar ökade med 22 procent och de brittiska turisternas med 6 procent jämfört med december 2010. Den tredje största gruppen var de franska turisterna med 27 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var 2 procent fler än året innan. Japanernas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade dock mest, med 37 procent. De uppgick till nästan 17 000 dygn i december 2011. Övernattningarna av norska turister ökade med 26 procent och av estländska turister med 23 procent jämfört med december 2010. Däremot minskade holländarnas övernattningar i inkvarteringsanläggningar med rentav en femtedel. Därutöver minskade bara svenskarnas övernattningar, med en procent, av de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i december 2011 mest i Södra Karelen, med 48 procent, och i Södra Savolax, med 27 procent. På Åland bokfördes 23 procent och i Norra Österbotten 15 procent fler övernattningar än i december 2010. I Egentliga Finland ökade övernattningarna med 8 procent, i Päjänne-Tavastland och Österbotten med 7 procent var. I Lappland ökade antalet övernattningar med 3 procent från året innan. I Mellersta Österbotten minskade övernattningarna med 21 procent och i Kymmenedalen med 12 procent. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 4 procent jämfört med december 2010.

Förändring i övernattningar i december landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i december landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 4 procent i december 2011

Det totala antalet hotellövernattningar steg till 1,1 miljoner dygn i december 2011, vilket var 4 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 11 procent och uppgick till 441 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 700 000 dygn. Detta var något under en procent fler än i december 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 43,5 procent i december 2011. Året innan var det 43,1 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 52,8 procent, och i Nyland, 51,8 procent. I Rovaniemi var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 76,5 procent och i Helsingfors 55,7 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i december 91,36 euro per dygn. Året innan var det 87,88 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–december 2011

Under år 2011 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till nästan 20 miljoner, vilket var 4 procent fler än under året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 10 procent och uppgick till 5,5 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade 14,5 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under januari–december året innan.

För ryska turister statistikfördes nästan1,3 miljoner övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland och de var som vanligt den överlägset största gruppen av utländska turister i Finland år 2011. Under januari–december ökade deras övernattningar mest, med 22 procent. De näst största grupperna var de tyska och de svenska grupperna, med drygt 500 000 övernattningar vardera. Detta var en ökning på 6–7 procent från året innan. Därefter kom de brittiska turisterna med 390 000 övernattningar, även om det var en minskning med 4 procent från året innan. Över 200 000 övernattningar bokfördes för de estländska, franska och amerikanska grupperna. De amerikanska turisternas övernattningar ökade med 13 procent, de estländska turisternas med 11 procent, medan de franska turisternas övernattningar var på samma nivå som året innan. Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar i Finland ökade år 2011 bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna.

Förändring i övernattningar i januari-december 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-december 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (333,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/12/matk_2011_12_2012-02-16_tie_001_sv.html