Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 1 048 57 908 47,3 -0,8 57,14
Fasta Finland 1 007 56 786 47,9 -0,9 57,12
Nyland 142 14 672 65,1 -1,6 71,99
    Helsingfors 59 8 560 72,0 -1,1 77,14
Egentliga Finland 65 3 783 45,6 -2,8 49,90
    Åbo 23 2 211 52,8 -2,0 51,47
Satakunta 39 1 571 41,8 1,9 54,09
    Björneborg 12 840 45,8 4,0 48,03
Egentliga Tavastland 28 1 434 38,3 -1,0 49,03
    Tavastehus 11 779 43,4 -2,5 53,95
Birkaland 65 4 465 53,3 -6,6 58,16
    Tammerfors 26 2 955 61,9 -7,8 65,81
Päijänne-Tavastland 29 1 818 41,5 0,1 48,53
    Lahtis 10 639 48,5 1,8 58,48
Kymmenedalen 23 1 150 39,7 1,5 52,49
    Kouvola 9 556 41,0 7,0 47,53
Södra Karelen 33 1 775 52,5 -1,5 49,06
    Villmanstrand 13 925 65,6 -2,0 48,88
Södra Savolax 65 2 147 35,2 -0,7 41,17
    S:t Michel 12 584 46,7 -1,1 47,61
Norra Savolax 46 2 609 49,8 -1,9 49,54
    Kuopio 16 1 259 60,5 -5,0 58,35
Norra Karelen 48 1 614 40,2 4,0 46,94
    Joensuu 11 750 54,9 9,8 56,17
Mellersta Finland 47 2 964 48,2 2,2 52,34
    Jyväskylä 13 1 479 55,1 -5,4 71,40
Södra Österbotten 41 1 726 45,0 -2,7 40,93
    Seinäjoki 9 615 52,6 -2,3 56,78
Österbotten 28 1 256 53,2 4,0 58,83
    Vasa 8 772 59,9 6,4 60,80
Mellersta Österbotten 14 545 42,6 -5,8 54,46
    Karleby 7 388 50,0 -5,8 59,44
Norra Österbotten 94 4 216 41,6 0,6 47,28
    Uleåborg 12 1 583 63,0 -0,5 59,06
Kajanaland 42 2 076 43,3 -0,3 39,47
    Kajana 7 446 38,3 7,7 56,61
Lappland 158 6 965 22,8 0,3 43,95
    Rovaniemi 17 1 361 36,0 7,4 42,47
Åland 41 1 122 19,1 -0,0 .
    Mariehamn 9 510 29,8 0,9 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2012, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/10/matk_2012_10_2012-12-13_tau_001_sv.html