Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 395 903 -0,2 1 071 053 -1,3 324 850 3,6
Fasta Finland 1 383 168 -0,1 1 065 411 -1,1 317 757 3,8
Nyland 427 185 -4,4 252 466 -3,2 174 719 -6,0
    Helsingfors 274 210 -5,1 138 181 -5,1 136 029 -5,2
Egentliga Finland 88 206 -7,7 73 991 -10,3 14 215 8,4
    Åbo 57 063 -6,5 46 845 -9,6 10 218 10,9
Satakunta 29 628 11,3 24 518 13,3 5 110 2,4
    Björneborg 17 246 19,4 14 330 13,8 2 916 57,5
Egentliga Tavastland 29 995 0,1 26 514 -1,7 3 481 16,3
    Tavastehus 18 128 -5,5 15 619 -8,2 2 509 15,7
Birkaland 121 646 -6,8 104 033 -10,1 17 613 19,5
    Tammerfors 84 572 -1,9 69 290 -6,4 15 282 24,9
Päijänne-Tavastland 43 894 -5,0 38 654 -4,9 5 240 -5,0
    Lahtis 13 665 -12,9 10 427 -14,0 3 238 -8,9
Kymmenedalen 22 809 3,7 15 564 -9,4 7 245 50,7
    Kouvola 11 189 16,3 8 481 0,5 2 708 130,3
Södra Karelen 52 018 28,8 31 929 42,0 20 089 12,3
    Villmanstrand 32 625 80,2 23 350 86,9 9 275 65,4
Södra Savolax 40 709 8,1 34 040 5,3 6 669 25,0
    S:t Michel 13 711 11,0 11 003 3,3 2 708 58,7
Norra Savolax 69 311 2,0 63 280 -0,3 6 031 34,1
    Kuopio 37 326 12,6 34 233 10,2 3 093 48,8
Norra Karelen 33 748 10,6 28 890 5,4 4 858 57,4
    Joensuu 18 268 22,7 14 575 12,8 3 693 87,7
Mellersta Finland 76 393 10,9 70 198 11,1 6 195 8,7
    Jyväskylä 36 540 -2,0 32 272 -2,2 4 268 -1,2
Södra Österbotten 48 023 2,8 46 052 3,5 1 971 -10,1
    Seinäjoki 14 808 -4,4 14 015 -3,5 793 -18,2
Österbotten 30 149 -1,9 25 413 0,1 4 736 -11,2
    Vasa 20 330 -2,4 16 391 -0,4 3 939 -10,1
Mellersta Österbotten 11 304 -11,3 10 159 -13,5 1 145 14,8
    Karleby 8 533 -8,5 7 580 -11,1 953 19,6
Norra Österbotten 102 510 4,8 87 283 1,8 15 227 26,0
    Uleåborg 48 818 4,9 41 295 3,6 7 523 12,6
Kajanaland 75 377 1,1 71 131 0,7 4 246 9,1
    Kajana 7 063 6,4 6 175 1,1 888 66,9
Lappland 80 263 2,1 61 296 -6,3 18 967 44,0
    Rovaniemi 25 026 18,2 16 728 11,2 8 298 35,6
Åland 12 735 -11,6 5 642 -18,9 7 093 -4,8
    Mariehamn 7 723 -13,6 4 126 -15,2 3 597 -11,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/10/matk_2012_10_2012-12-13_tau_002_sv.html