Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 624 50 182 51,4 -0,5 91,15 46,83
Fasta Finland 612 49 493 51,7 -0,5 91,13 47,15
Nyland 117 14 283 65,9 -1,5 102,73 67,69
    Helsingfors 53 8 442 72,3 -1,3 108,65 78,54
Egentliga Finland 35 3 109 51,0 -1,0 81,11 41,41
    Åbo 18 2 052 55,3 -0,5 81,97 45,36
Satakunta 25 1 269 47,6 1,9 80,01 38,06
    Björneborg 9 734 48,4 2,5 73,19 35,45
Egentliga Tavastland 18 1 274 41,1 -1,4 86,04 35,36
    Tavastehus 8 737 44,4 -3,0 93,00 41,31
Birkaland 43 3 916 55,5 -7,9 96,13 53,34
    Tammerfors 24 2 831 61,0 -8,2 98,86 60,32
Päijänne-Tavastland 16 1 657 43,4 0,5 79,74 34,57
    Lahtis 7 601 49,1 2,5 83,50 41,04
Kymmenedalen 16 950 44,1 2,6 83,68 36,92
    Kouvola 6 435 46,7 7,4 80,38 37,50
Södra Karelen 19 1 425 56,8 -2,2 90,27 51,30
    Villmanstrand 7 712 71,1 -1,6 86,94 61,82
Södra Savolax 28 1 579 40,5 -0,6 71,12 28,78
    S:t Michel 7 513 48,7 -0,8 78,29 38,10
Norra Savolax 28 2 273 53,5 -0,1 85,56 45,77
    Kuopio 10 1 086 65,3 -1,3 93,04 60,78
Norra Karelen 24 1 303 46,4 6,9 78,69 36,54
    Joensuu 9 719 55,6 10,2 78,47 43,67
Mellersta Finland 28 2 632 51,4 2,6 89,83 46,18
    Jyväskylä 10 1 376 57,3 -7,3 104,30 59,73
Södra Österbotten 26 1 482 51,1 -2,3 73,97 37,81
    Seinäjoki 8 615 52,6 -2,3 79,41 41,75
Österbotten 22 1 192 55,2 4,2 84,74 46,73
    Vasa 8 772 59,9 6,4 86,29 51,65
Mellersta Österbotten 10 498 43,9 -7,2 81,03 35,61
    Karleby 5 360 51,1 -5,4 84,25 43,01
Norra Österbotten 49 3 408 44,8 0,9 83,62 37,49
    Uleåborg 11 1 555 63,1 -0,4 89,53 56,47
Kajanaland 23 1 673 50,3 -0,1 73,84 37,12
    Kajana 6 399 41,9 8,5 76,32 31,97
Lappland 85 5 570 25,4 0,9 74,24 18,86
    Rovaniemi 12 1 224 37,5 8,3 70,66 26,50
Åland 12 689 25,3 -1,0 . .
    Mariehamn 6 447 33,1 -1,1 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel. RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2012, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/10/matk_2012_10_2012-12-13_tau_003_sv.html