Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-maj 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 50 453 49,1 -2,1 92,71 45,52
Fasta Finland 618 49 770 49,4 -2,2 92,70 45,75
Nyland 116 14 085 58,1 -2,6 101,00 58,69
    Esbo 12 1 217 51,7 -3,2 84,61 43,71
    Helsingfors 53 8 247 62,6 -2,1 106,46 66,68
    Vanda 11 2 157 66,9 -2,6 101,61 67,95
Egentliga Finland 36 3 110 47,4 0,9 80,52 38,17
    Åbo 18 2 052 49,8 1,4 81,81 40,74
Satakunta 24 1 175 41,9 -1,9 83,20 34,90
    Björneborg 9 656 44,1 0,0 80,45 35,49
Egentliga Tavastland 18 1 257 35,3 -6,1 85,65 30,22
    Tavastehus 8 732 35,5 -8,7 92,27 32,77
Birkaland 43 3 801 45,4 -5,3 92,10 41,82
    Tammerfors 24 2 735 50,4 -6,6 94,67 47,68
Päijänne-Tavastland 17 1 755 41,5 -4,4 81,87 33,97
    Lahtis 7 623 48,5 -1,2 88,23 42,82
Kymmenedalen 15 930 39,7 1,0 84,26 33,45
    Kouvola 6 429 40,1 -2,6 81,73 32,81
Södra Karelen 19 1 389 52,7 -2,0 96,89 51,11
    Villmanstrand 7 730 60,7 -2,2 90,72 55,08
Södra Savolax 27 1 544 38,3 0,4 72,10 27,65
    S:t Michel 8 559 45,0 -0,6 79,01 35,59
Norra Savolax 28 2 301 47,5 -3,9 87,65 41,62
    Kuopio 14 1 387 54,1 -4,1 92,54 50,04
Norra Karelen 24 1 294 41,6 0,9 81,75 33,98
    Joensuu 9 708 48,1 -0,4 81,61 39,27
Mellersta Finland 28 2 679 47,3 -5,6 96,32 45,59
    Jyväskylä 10 1 380 49,7 -10,8 95,17 47,27
Södra Österbotten 28 1 468 43,6 -0,5 72,25 31,48
    Seinäjoki 8 562 47,9 1,8 80,12 38,39
Österbotten 21 1 201 45,1 -1,8 83,63 37,75
    Vasa 8 799 49,4 -2,9 86,47 42,68
Mellersta Österbotten 10 500 41,2 1,7 77,42 31,91
    Karleby 5 360 47,3 2,3 80,91 38,23
Norra Österbotten 49 3 453 44,8 -3,3 88,02 39,47
    Kuusamo 10 749 41,4 -2,6 106,45 44,03
    Uleåborg 12 1 584 53,7 -5,9 86,43 46,42
Kajanaland 22 1 756 48,1 -2,1 81,20 39,06
    Kajana 6 413 36,2 -3,0 79,78 28,89
    Sotkamo 7 1 077 58,0 -1,4 84,73 49,14
Lappland 94 6 071 51,9 0,7 97,09 50,41
    Rovaniemi 12 1 220 57,6 1,1 91,67 52,78
Åland 12 683 30,5 4,1 .. ..
    Mariehamn 6 435 39,3 6,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2013, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-maj 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/05/matk_2013_05_2013-07-18_tau_006_sv.html