Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Publicerad: 20.9.2013

Utländska turisters övernattningar ökade med 1,9 procent i juli 2013

I juli 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 747 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 1,9 procent fler än i juli 2012. Inhemska turisters övernattningar uppgick till drygt 2,3 miljoner dygn. Detta var nästan lika mycket som året innan, då ökningen var bara 0,3 procent jämfört med juli i fjol. Det totala antalet övernattningar ökade med 0,7 procent från året innan och totalt statistikfördes drygt 3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i juli 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i juli 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i juli 2013/2012, %

De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 7,8 procent i juli 2013 och de var som vanligt den största gruppen av utländska turister med 168 000 övernattningsdygn. Den näststörsta gruppen var svenskarna med 123 000 övernattningar, vilket var en ökning med 7 procent från året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna med 84 000 övernattningsdygn. Detta var emellertid 10,1 procent färre än i juli 2012. För norrmännen bokfördes nästan 39 000 övernattningsdygn. Antalet minskade med 7,3 procent från året innan. Däremot ökade britternas övernattningar med 17,7 procent och uppgick till 28 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Turismen från Asien ökade kraftigt. Övernattningarna av japanska turister ökade mest, med 46,5 procent och de övernattade nästan 24 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. För kineser bokfördes något under 17 000 övernattningar, vilket var 44,5 procent fler än året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel minskade däremot holländarnas övernattningar mest, med 21,0 procent. Också övernattningarna av spanjorer och estländare minskade kraftigt, med 11–14 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i juli mest i Södra Savolax, med 15,7 procent, och i Kajanaland med 9,7 procent. I Norra Karelen ökade övernattningarna med 6,9 procent och i Kymmenedalen med 5,5 procent. Övernattningarna minskade mest i Egentliga Tavastland, med 11,7 procent, och i Egentliga Finland, med 7,3 procent. När det gäller hela landet bokfördes i juli 0,7 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar än året innan.

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i juli landskapsvis 2013/2012, %

Utländska turisters hotellövernattningar ökade med 1,4 procent i juli 2013

I juli 2013 uppgick de utländska turisternas hotellövernattningar till nästan 521 000 dygn, vilket var 1,4 procent fler än året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade däremot med 0,4 procent och uppgick till något under 1,5 miljoner övernattningsdygn på hotell. Det totala antalet hotellövernattningar var fortsatt på föregående års nivå och totalt statistikfördes i juli 2013 närmare 2 miljoner övernattningsdygn.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 59,4 procent i juli. Året innan var det 59,0 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum på Åland, 79,1 procent, och i Egentliga Finland, 71,4 procent. I Mariehamn var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 89,3 procent och i Åbo 78,3 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 71,4 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i juli 2013 till 84,25 euro per dygn. Året innan var det 83,72 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 0,4 procent under januari–juli 2013

Under januari–juli 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till drygt 12,4 miljoner, vilket var 0,4 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 0,6 procent och uppgick till något under 9 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 3,5 miljoner gånger, vilket var nästan lika många gånger som under januari–juli 2012.

För ryska turister statistikfördes nästan 992 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–juli 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var svenskarna. De övernattade 333 000 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–juli 2012. Den tredje största gruppen var tyskarna med drygt 324 000 övernattningar. Också tyskarnas övernattningsdygn har minskat och för dem bokfördes 6,6 procent färre övernattningar än under januari–juli 2012. Däremot har britternas övernattningar ökat kraftigt under hela innevarande år och under januari–juli ökade deras övernattningar till 229 000 dygn, vilket var 12,2 procent fler än under motsvarande period året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska och japanska turisternas övernattningar mest. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 24,0 procent och de japanska turisternas med 20,5 procent. Däremot minskade estländarnas övernattningar kraftigt och under januari–juli 2013 uppgick deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar till drygt 107 000 dygn, vilket var 24,0 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-juli 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-juli 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (381,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/07/matk_2013_07_2013-09-20_tie_001_sv.html