Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, mars 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 352 167 -6,4 953 222 -7,8 398 945 -2,7
Fasta Finland 1 344 608 -6,3 950 579 -7,7 394 029 -2,7
Nyland 347 268 -1,4 195 936 -1,9 151 332 -0,6
    Esbo 24 564 -2,5 14 820 4,7 9 744 -11,7
    Helsingfors 216 476 -2,9 110 457 -0,6 106 019 -5,3
    Vanda 67 169 4,1 39 238 -7,3 27 931 25,8
Egentliga Finland 64 344 -9,1 51 392 -15,6 12 952 30,1
    Åbo 44 694 -7,5 35 433 -14,0 9 261 30,1
Satakunta 20 044 2,0 15 944 -0,2 4 100 11,6
    Björneborg 10 892 -5,2 8 894 -9,7 1 998 21,5
Egentliga Tavastland 22 726 -5,7 20 538 -6,5 2 188 2,7
    Tavastehus 11 464 -9,5 10 078 -11,7 1 386 10,4
Birkaland 83 236 -6,6 71 155 -8,9 12 081 9,4
    Tammerfors 65 817 2,6 54 923 1,4 10 894 8,9
Päijänne-Tavastland 38 036 -12,1 31 553 -10,0 6 483 -21,4
    Lahtis 15 612 9,5 11 500 27,3 4 112 -21,3
Kymmenedalen 15 687 1,6 9 907 3,3 5 780 -1,2
    Kouvola 7 493 5,6 5 777 10,1 1 716 -7,3
Södra Karelen 44 062 -7,6 22 065 12,5 21 997 -21,6
    Villmanstrand 26 661 0,4 16 675 22,2 9 986 -22,7
Södra Savolax 28 705 -1,4 24 412 2,2 4 293 -17,7
    S:t Michel 11 439 -6,4 9 430 -0,6 2 009 -26,4
Norra Savolax 62 947 -7,5 55 847 -8,4 7 100 0,0
    Kuopio 42 660 -8,4 37 619 -9,2 5 041 -1,8
Norra Karelen 33 146 -1,7 22 003 -19,4 11 143 73,2
    Joensuu 19 431 13,2 11 697 -8,8 7 734 78,1
Mellersta Finland 79 264 -21,5 66 876 -23,3 12 388 -9,9
    Jyväskylä 34 914 3,0 29 859 0,6 5 055 19,9
Södra Österbotten 36 576 4,3 34 908 5,1 1 668 -10,2
    Seinäjoki 12 798 11,4 12 091 17,8 707 -42,5
Österbotten 23 043 -2,6 17 441 -9,8 5 602 29,6
    Vasa 17 702 -1,0 12 879 -10,3 4 823 36,8
Mellersta Österbotten 8 639 -4,3 8 078 -2,9 561 -21,4
    Karleby 6 896 -3,6 6 342 -3,1 554 -9,5
Norra Österbotten 107 229 -7,1 88 238 -8,8 18 991 1,2
    Kuusamo 34 760 -8,0 27 098 -15,5 7 662 34,3
    Uleåborg 47 632 -6,7 40 423 -5,2 7 209 -14,5
Kajanaland 80 901 -10,8 77 309 -10,3 3 592 -20,7
    Kajana 7 234 -11,9 6 517 -13,9 717 11,0
    Sotkamo 69 833 -10,6 67 337 -10,0 2 496 -25,0
Lappland 248 755 -6,8 136 977 -6,1 111 778 -7,5
    Rovaniemi 45 184 5,4 16 628 3,0 28 556 6,7
Åland 7 559 -18,2 2 643 -35,7 4 916 -4,0
    Mariehamn 5 855 -22,9 2 424 -38,1 3 431 -6,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, mars 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/03/matk_2014_03_2014-05-15_tau_007_sv.html