Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 102 59 043 45,5 -0,5 54,16
Fasta Finland 1 073 58 158 45,9 -0,8 54,16
Nyland 139 14 521 55,1 -0,0 67,20
Egentliga Finland 62 3 690 40,8 -0,7 51,44
Satakunta 41 1 536 31,6 -3,5 58,17
Egentliga Tavastland 32 1 470 32,1 -1,0 47,19
Birkaland 70 4 404 42,6 -0,8 55,16
Päijänne-Tavastland 35 2 003 39,0 -1,5 51,69
Kymmenedalen 27 1 132 33,8 -1,0 52,76
Södra Karelen 35 1 725 44,4 -4,8 52,72
Södra Savolax 77 2 180 33,0 -0,5 40,17
Norra Savolax 49 2 594 44,0 -2,5 48,85
Norra Karelen 49 1 452 40,7 2,8 49,77
Mellersta Finland 47 3 089 45,4 0,3 48,24
Södra Österbotten 49 1 830 35,8 -1,9 42,25
Österbotten 29 1 282 40,4 -1,9 59,40
Mellersta Österbotten 14 543 38,1 -1,0 56,95
Norra Österbotten 96 4 298 45,7 1,1 44,85
Kajanaland 44 2 232 44,7 -3,4 39,26
Lappland 178 8 180 51,5 -0,9 49,97
Åland 29 885 18,5 4,4 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_002_sv.html