Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, april 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 626 51 071 45,7 -1,2 89,56 40,95
Fasta Finland 612 50 304 46,0 -1,2 89,57 41,19
Nyland 112 14 252 53,0 -2,5 96,26 51,01
    Esbo 11 1 189 45,5 -8,4 78,35 35,66
    Helsingfors 52 8 485 56,0 -2,3 100,80 56,45
    Vanda 11 2 186 64,9 2,0 96,25 62,47
Egentliga Finland 39 3 195 47,5 1,4 79,72 37,85
    Åbo 18 2 062 53,0 3,6 81,95 43,41
Satakunta 24 1 194 37,3 -3,4 83,64 31,20
    Björneborg 9 686 39,1 -5,6 79,11 30,90
Egentliga Tavastland 19 1 246 38,0 -1,1 86,17 32,76
    Tavastehus 8 739 35,2 -2,2 101,10 35,57
Birkaland 42 3 836 45,2 -1,6 90,62 40,96
    Tammerfors 24 2 828 49,9 -3,3 91,56 45,65
Päijänne-Tavastland 16 1 814 40,6 1,3 86,42 35,05
    Lahtis 6 700 41,9 -5,8 91,32 38,24
Kymmenedalen 17 945 35,5 -2,5 87,77 31,20
    Kouvola 7 437 33,6 -3,6 82,25 27,67
Södra Karelen 17 1 351 55,2 4,8 94,57 52,22
    Villmanstrand 7 743 65,4 7,2 92,60 60,54
Södra Savolax 28 1 575 35,5 -3,8 74,21 26,33
    S:t Michel 8 560 42,9 -5,1 79,04 33,95
Norra Savolax 29 2 306 42,7 -3,6 85,00 36,26
    Kuopio 14 1 371 47,1 -4,4 89,17 41,99
Norra Karelen 20 1 154 38,8 -0,9 83,92 32,58
    Joensuu 6 586 49,6 -0,2 83,31 41,35
Mellersta Finland 27 2 760 44,8 2,2 76,24 34,18
    Jyväskylä 10 1 375 44,6 -3,4 87,43 39,02
Södra Österbotten 26 1 527 41,7 -3,9 73,45 30,61
    Seinäjoki 8 623 43,8 -4,5 80,32 35,15
Österbotten 22 1 212 43,9 -2,5 85,87 37,68
    Vasa 8 794 51,0 -0,5 88,15 44,93
Mellersta Österbotten 10 495 39,7 -8,5 78,76 31,25
    Karleby 5 357 45,0 -9,4 83,31 37,47
Norra Österbotten 48 3 451 45,0 1,7 88,43 39,80
    Kuusamo 11 772 44,8 2,8 108,87 48,76
    Uleåborg 12 1 589 52,1 -0,3 84,53 44,08
Kajanaland 20 1 735 40,5 -4,5 75,98 30,80
    Kajana 6 409 35,4 -0,2 80,56 28,49
    Sotkamo 6 1 077 47,4 -6,7 75,42 35,74
Lappland 96 6 256 43,8 0,3 96,18 42,12
    Rovaniemi 11 1 178 37,7 1,5 69,15 26,05
Åland 14 767 27,5 -1,3 .. ..
    Mariehamn 6 447 42,0 2,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, april 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_005_sv.html