Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-maj 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 999 650 -2,5 4 112 835 -2,7 1 886 815 -1,9
Fasta Finland 5 949 991 -2,4 4 089 380 -2,7 1 860 611 -1,9
Nyland 1 763 289 -0,6 963 016 -0,2 800 273 -1,1
    Esbo 125 712 -5,9 71 741 -6,6 53 971 -5,0
    Helsingfors 1 115 675 -0,6 539 689 3,4 575 986 -4,1
    Vanda 330 603 6,7 197 344 -1,4 133 259 21,4
Egentliga Finland 329 739 -2,3 266 615 -5,6 63 124 14,7
    Åbo 229 747 -3,1 183 712 -6,5 46 035 13,3
Satakunta 95 168 -4,3 75 279 -4,3 19 889 -4,4
    Björneborg 53 662 -7,6 44 368 -8,6 9 294 -2,3
Egentliga Tavastland 112 968 1,0 100 232 5,2 12 736 -23,0
    Tavastehus 61 017 -3,1 53 253 0,4 7 764 -21,7
Birkaland 401 760 -4,5 337 922 -5,8 63 838 2,7
    Tammerfors 314 613 -0,1 257 514 -1,1 57 099 5,0
Päijänne-Tavastland 193 374 1,6 161 841 0,9 31 533 5,3
    Lahtis 68 803 4,8 49 932 6,4 18 871 0,9
Kymmenedalen 77 882 -6,8 49 371 -5,2 28 511 -9,5
    Kouvola 35 415 -5,8 26 632 -4,9 8 783 -8,5
Södra Karelen 202 787 -6,7 88 286 -2,8 114 501 -9,5
    Villmanstrand 120 371 -0,3 66 093 2,7 54 278 -3,7
Södra Savolax 140 509 -3,9 117 412 -1,7 23 097 -13,7
    S:t Michel 56 825 -6,7 45 104 -3,0 11 721 -18,6
Norra Savolax 264 221 -5,4 228 184 -5,7 36 037 -4,1
    Kuopio 175 870 -6,7 150 602 -7,5 25 268 -1,8
Norra Karelen 133 017 -1,7 99 057 -7,0 33 960 18,0
    Joensuu 73 076 -1,4 52 450 -7,5 20 626 18,8
Mellersta Finland 349 152 -11,8 290 494 -13,6 58 658 -1,5
    Jyväskylä 156 512 0,6 134 171 0,8 22 341 -0,9
Södra Österbotten 164 257 0,3 156 565 0,7 7 692 -8,7
    Seinäjoki 59 000 8,3 54 785 10,0 4 215 -10,0
Österbotten 109 801 -2,7 84 848 -6,6 24 953 13,3
    Vasa 83 940 1,2 63 509 -3,9 20 431 21,3
Mellersta Österbotten 43 626 3,3 39 824 2,7 3 802 10,2
    Karleby 35 563 7,6 32 172 7,1 3 391 13,0
Norra Österbotten 432 951 2,9 345 622 3,1 87 329 2,3
    Kuusamo 124 205 1,1 87 414 -3,9 36 791 15,5
    Uleåborg 204 519 4,1 170 092 4,9 34 427 0,2
Kajanaland 305 053 -2,4 271 323 -2,3 33 730 -3,5
    Kajana 31 789 -3,0 28 577 -2,3 3 212 -8,9
    Sotkamo 257 078 -1,6 231 401 -1,4 25 677 -3,1
Lappland 830 437 -2,8 413 489 -0,9 416 948 -4,6
    Rovaniemi 177 389 -1,9 63 461 -0,9 113 928 -2,5
Åland 49 659 -6,5 23 455 -10,1 26 204 -2,9
    Mariehamn 37 645 -11,2 19 030 -16,7 18 615 -4,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-maj 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tau_008_sv.html