Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juli 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 361 675 -2,6 6 524 327 -3,1 2 837 348 -1,5
Fasta Finland 9 235 379 -2,6 6 465 289 -3,0 2 770 090 -1,6
Nyland 2 745 032 -0,9 1 459 084 -1,6 1 285 948 -0,0
    Esbo 194 576 -6,9 108 891 -7,2 85 685 -6,6
    Helsingfors 1 764 709 -0,6 821 546 0,9 943 163 -1,8
    Vanda 475 311 4,5 279 582 -2,2 195 729 15,9
Egentliga Finland 571 569 -2,1 462 964 -4,5 108 605 9,5
    Åbo 405 822 -0,8 327 263 -2,8 78 559 8,3
Satakunta 165 195 -8,7 136 324 -8,9 28 871 -7,8
    Björneborg 97 252 -8,8 84 089 -9,3 13 163 -6,0
Egentliga Tavastland 178 726 1,6 158 617 4,1 20 109 -14,6
    Tavastehus 94 633 -6,7 82 124 -5,2 12 509 -15,0
Birkaland 655 155 -5,5 555 226 -6,9 99 929 2,8
    Tammerfors 503 168 -1,2 414 449 -2,4 88 719 4,6
Päijänne-Tavastland 283 076 -2,4 234 216 -5,5 48 860 15,6
    Lahtis 98 318 0,4 73 061 -0,4 25 257 2,6
Kymmenedalen 132 065 -4,4 90 645 2,6 41 420 -16,8
    Kouvola 61 233 0,6 46 803 0,5 14 430 0,7
Södra Karelen 329 964 -6,8 162 235 -1,4 167 729 -11,4
    Villmanstrand 194 769 -0,6 118 376 3,1 76 393 -5,9
Södra Savolax 273 412 -5,5 225 518 -4,2 47 894 -11,2
    S:t Michel 98 360 -10,6 76 182 -7,6 22 178 -19,5
Norra Savolax 415 788 -3,9 361 728 -4,0 54 060 -3,4
    Kuopio 274 315 -5,2 237 103 -6,2 37 212 2,1
Norra Karelen 215 906 -2,7 167 312 -7,8 48 594 20,0
    Joensuu 112 374 -4,3 83 053 -10,4 29 321 18,2
Mellersta Finland 569 330 -6,8 476 263 -8,3 93 067 2,3
    Jyväskylä 259 034 3,5 217 781 3,6 41 253 2,8
Södra Österbotten 295 454 -3,2 283 711 -3,2 11 743 -1,1
    Seinäjoki 98 812 4,3 92 585 5,1 6 227 -5,9
Österbotten 190 952 -3,6 151 396 -6,5 39 556 9,6
    Vasa 147 098 -1,8 114 434 -6,1 32 664 16,8
Mellersta Österbotten 72 285 3,2 65 124 1,8 7 161 18,4
    Karleby 59 242 7,9 53 115 6,6 6 127 21,0
Norra Österbotten 645 967 4,2 525 162 5,4 120 805 -0,8
    Kuusamo 157 913 4,0 117 474 1,0 40 439 13,8
    Uleåborg 317 426 3,8 256 523 4,9 60 903 -0,6
Kajanaland 443 538 -5,6 402 048 -3,8 41 490 -19,8
    Kajana 49 411 -4,8 44 109 -4,3 5 302 -9,0
    Sotkamo 368 523 -5,0 338 448 -2,8 30 075 -24,2
Lappland 1 051 965 -2,5 547 716 -1,0 504 249 -4,2
    Rovaniemi 241 546 -1,4 96 745 -1,5 144 801 -1,4
Åland 126 296 -3,1 59 038 -5,7 67 258 -0,7
    Mariehamn 85 530 -9,7 46 154 -11,9 39 376 -6,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juli 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_008_sv.html