Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 235 61 157 49,9 0,7 57,30
Fasta Finland 1 169 59 613 50,4 0,7 57,34
Nyland 139 14 520 67,5 -0,6 75,21
Egentliga Finland 80 3 882 48,6 5,1 54,22
Satakunta 42 1 580 37,0 -1,7 60,66
Egentliga Tavastland 34 1 513 41,2 5,6 50,95
Birkaland 74 4 359 51,2 0,8 61,60
Päijänne-Tavastland 38 2 037 43,5 6,9 51,10
Kymmenedalen 31 1 222 41,5 -8,8 50,05
Södra Karelen 41 1 875 49,7 -1,0 51,59
Södra Savolax 85 2 415 38,5 -2,4 40,01
Norra Savolax 55 2 680 48,2 -0,3 50,87
Norra Karelen 52 1 596 44,1 -0,2 46,79
Mellersta Finland 54 3 153 47,8 0,3 54,22
Södra Österbotten 52 1 814 44,1 3,0 43,83
Österbotten 33 1 357 49,9 5,5 59,73
Mellersta Österbotten 18 594 45,6 2,4 61,70
Norra Österbotten 102 4 564 46,4 2,7 46,73
Kajanaland 48 2 237 39,2 -2,8 35,81
Lappland 191 8 215 41,4 0,4 40,19
Åland 66 1 544 29,1 0,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/09/matk_2014_09_2014-11-20_tau_001_sv.html