Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 223 61 690 48,8 0,1 50,02
Fasta Finland 1 171 60 394 49,0 -0,0 50,17
Nyland 143 14 761 62,7 0,3 64,71
Egentliga Finland 75 3 830 50,1 1,1 46,10
Satakunta 43 1 627 38,8 -3,1 50,62
Egentliga Tavastland 34 1 578 35,9 -0,6 45,59
Birkaland 74 4 475 48,0 -0,1 50,17
Päijänne-Tavastland 38 2 081 44,4 3,1 48,40
Kymmenedalen 30 1 188 42,5 -1,3 45,13
Södra Karelen 40 1 906 51,5 -1,1 46,87
Södra Savolax 88 2 625 40,4 -1,7 36,24
Norra Savolax 54 2 696 47,6 -1,0 44,65
Norra Karelen 54 1 610 44,2 1,7 43,09
Mellersta Finland 54 3 319 47,9 1,4 50,32
Södra Österbotten 53 1 923 41,7 -1,0 39,48
Österbotten 34 1 404 45,6 -1,1 47,73
Mellersta Österbotten 18 607 42,7 0,5 47,65
Norra Österbotten 102 4 510 45,9 2,4 38,42
Kajanaland 48 2 283 41,5 -3,9 36,55
Lappland 187 7 971 41,4 -0,4 43,31
Åland 52 1 296 37,3 3,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/09/matk_2014_09_2014-11-20_tau_002_sv.html